Khu dân cư
Nhà Đất Quận Ninh Kiều
Nhà Đất Quận Cái Răng
Nhà Đất Quận Bình Thủy
Nhà Đất Huyện Phong Điền
Nhà Đất Quận Thốt Nốt
Nhà Đất Quận Ô Môn
Nhà Đất Cho ThuêBản in
Lượt xem: 412

14-05-2018 15:37


Lời đầu tiên canthoreal.com xin cám ơn quý Anh/Chị/Em đã quan tâm đến các thông tin và dịch vụ của chúng tôi. 

Quý Anh/Chị/Em trước khi xem xét và sử dụng các thông tin trên website: www.canthoreal.com xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản thỏa thuận và ghi nhớ. Việc quý Anh/Chị/Em sử dụng hoặc truy cập vào website www.canthoreal.com sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào Điều khoản Thoả thuận.

Điều Khoản Thoả Thuận truy cập website  www.canthoreal.com 

- Điều khoản Thoả thuận này được xác nhận giữa www.canthoreal.com với những người truy cập hoặc sử dụng website www.canthoreal.com (được gọi chung là "Người dùng”).

www.canthoreal.com là website được thiết kế cho phép đăng tải thông tin về bất động sản và các lĩnh vực liên quan, bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin quảng cáo nhu cầu mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản do những người dùng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người khác.

 - www.canthoreal.com chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là "nội dung") được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên website của www.canthoreal.com mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông tin quảng cáo mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản, tải lên các tập tin đa phương tiện.

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng


- Người dùng đồng ý chỉ truy cập và dùng www.canthoreal.com với các mục đích hợp pháp.

- Có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định hiện hành.

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng


Khi truy cập tới website www.canthoreal.com, Người dùng đồng ý sẽ không:

- Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên nkreal.com.

- Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.

-Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào.

- Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

- Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.

- Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website www.canthoreal.com

- Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không.

- Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác.

- Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

- Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

- Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website www.canthoreal.com, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ


 • Người dùng thừa nhận Nội dung trên website www.canthoreal.comnói chung do www.canthoreal.com, cộng tác viên cá nhân về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website www.canthoreal.com cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) ("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.
  •    Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ. Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “website www.canthoreal.com” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, website www.canthoreal.com, các cộng tác viên, và/hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.
  Nội dung do Người sử dụng cung cấp
  Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website www.canthoreal.com phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên website www.canthoreal.com mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”.

  Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó , hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho website www.canthoreal.com quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép website www.canthoreal.com cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép website www.canthoreal.com dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị

  3. Các vùng tương tác


Người dùng thừa nhận, website www.canthoreal.com có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới website www.canthoreal.com và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, website www.canthoreal.com không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, website www.canthoreal.com có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website www.canthoreal.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi Điều khoản Thoả thuận này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website www.canthoreal.com không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước. Ngoài ra, vì website www.canthoreal.com khuyến khích liên lạc mở và không thiên vị trong các vùng tương tác nên website www.canthoreal.com không thể xác định trước mức độ chính xác hoặc sự phù hợp đối với Điều khoản Thoả thuận này về nội dung bất kỳ được chuyển đi trong vùng tương tác.

Website nkreal.com không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng website www.canthoreal.com có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác. Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, website www.canthoreal.com có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó. Website www.canthoreal.com giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của www.canthoreal.com vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của website www.canthoreal.com hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

4. Chấm dứt


Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của website www.canthoreal.com trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website www.canthoreal.com. Website www.canthoreal.com có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website www.canthoreal.com mà không thông báo với các hành động khi www.canthoreal.com tin là vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà website www.canthoreal.com đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến website www.canthoreal.com và những người sử dụng khác.

Website www.canthoreal.com với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt Điều khoản Thỏa thuận này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website www.canthoreal.com nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ www.canthoreal.com, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

5. Các liên kết


Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên website www.canthoreal.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ website www.canthoreal.com. Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của website www.canthoreal.com hoặc được kiểm soát bởi www.canthoreal.com. Website www.canthoreal.com không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ website www.canthoreal.com mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website www.canthoreal.com, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website www.canthoreal.com, hoặc do bạn không thể truy cập lên Internet hay site bất kỳ kết nối đến hoặc từ website www.canthoreal.com.

6. Bồi thường


Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website www.canthoreal.com, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới website www.canthoreal.com hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website www.canthoreal.com, hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên website www.canthoreal.com.

7. Các vấn đề khác


Điều khoản Thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website www.canthoreal.com và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website www.canthoreal.com có thể xét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website www.canthoreal.com. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản Thoả thuận này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website www.canthoreal.com. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website www.canthoreal.com sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website www.canthoreal.com không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của Điều khoản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.
Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bản Thỏa thuận này, và một lần nữa xin cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng rằng những thông tin trên www.canthoreal.com sẽ hữu ích đối với bạn.

 ===

Bán nhà Quận Ninh Kiều, Bán đất Quận Ninh Kiều, Nhà bán Quận Ninh Kiều, Đất bán Quận Ninh Kiều Bán nhà Quận Cái Răng, Bán đất Quận Cái Răng, Nhà bán Quận Cái Răng, Đất bán Quận Cái Răng Bán nhà Quận Bình Thủy, Bán đất Quận Bình Thủy, Nhà bán Quận Bình Thủy, Đất bán Quận Bình Thủy Bán nhà Quận Thốt Nốt, Bán đất Quận hốt Nốt, Nhà bán Quận hốt Nốt, Đất bán Quận hốt Nốt Bán nhà Quận Ô Môn, Bán đất Quận Ô Môn, Nhà bán Quận Ô Môn, Đất bán Quận Ô Môn Bán nhà Quận Phong Điền, Bán đất Quận Phong Điền, Nhà bán Quận Phong Điền, Đất bán Quận Ninh Kiều, Bán nhà Phường Cái Khế Quận Ninh Kiều, Bán đất Phường Cái Khế Quận Ninh Kiều, Nhà bán Phường Cái Khế Quận Ninh Kiều, Đất bán Phường Cái Khế Quận Ninh Kiều Mua bán Bất Động Sản tại Cần Thơ, Mua bán nhà đất Cần Thơ, Bất Động Sản Cần Thơ, Bán nhà Cần Thơ, Bán đất Cần Thơ, Bán nhà trọ Cần Thơ, Bán đất mặt tiền đường Cần Thơ, Bán nhà mặt tiền đường Cần Thơ, Bán nhà hẻm Cần Thơ, Bán đất hẻm Cần Thơ, Cho thuê nhà Cần Thơ , Cho thuê đất Cần Thơ, Bán nhà đường Cần Thơ, Bán đất đường Cần Thơ, Bán nhà Phường Cần Thơ, Bán đất Phường Cần Thơ, Cho thuê nhà Cần Thơ, Cần bán nhà Cần Thơ, Cần bán đất Cần Thơ, Nhà bán Cần Thơ, Đất bán Cần Thơ, Bán nhà Quận Cần Thơ, Bán đất Quận Cần Thơ, Đất bán Quận Cần Thơ, Nhà bán Quận Cần Thơ, Bán nhà Quận Ninh Kiều, Bán đất Quận Ninh Kiều, Nhà bán Quận Ninh Kiều, Đất bán Quận Ninh Kiều Bán nhà Quận Cái Răng, Bán đất Quận Cái Răng, Nhà bán Quận Cái Răng, Đất bán Quận Cái Răng Bán nhà Quận Bình Thủy, Bán đất Quận Bình Thủy, Nhà bán Quận Bình Thủy, Đất bán Quận Bình Thủy Bán nhà Quận Thốt Nốt, Bán đất Quận hốt Nốt, Nhà bán Quận hốt Nốt, Đất bán Quận hốt Nốt Bán nhà Quận Ô Môn, Bán đất Quận Ô Môn, Nhà bán Quận Ô Môn, Đất bán Quận Ô Môn Bán nhà Quận Phong Điền, Bán đất Quận Phong Điền, Nhà bán Quận Phong Điền, Đất bán Quận Ninh Kiều Bất Động Sản Cần Thơ, Bán nhà Cần Thơ, Bán đất Cần Thơ, Mua bán Bất Động Sản tại Cần Thơ, Mua bán nhà đất Cần Thơ, bán nhà vườn, bán nhà vườn đẹp, cung cấp nhà vườn đẹp, kinh doanh nhà vườn, kinh doanh nhà vườn cao cấp, nhà vườn, nhà vườn cao cấp, thiết kế nhà vườn, thiết kế nhà vườn đẹp, chia phòng, chia sẻ nhà, chia sẻ nhà ở, cho thuê phòng, dịch vụ cho thuê nhà, nhà cho thuê, văn phòng ảo, văn phòng chia sẻ, kinh doanh nhà đất, nhà đất, thuê địa ốc, văn phòng nhà đất, văn phòng địa ốc, địa ốc, bán bất động sản, bất động sản, bất động sản giá rẻ, bất động sản Việt, kinh doanh bất động sản, mua bán bất động sản, thị trường bán bất động sản, bán nhà sài gòn, bán nhà tại sài gòn, dịch vụ bán nhà, nhà bán, nhà sài gòn, bán nhà trực tuyến, kinh doanh đất, nhà bán, nhà bán online, website nhà đất, website rao bán nhà đất, bán nhà đẹp, bất động sản, dịch vụ mua bán nhà đất, kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà đất, kinh doanh nhà đẹp, mua bán nhà đẹp, nhà đất đẹp, đất đẹp, bán nhà chung cư, căn hộ chung cư, Chung Cư, chưng cư giá rẻ, công ty địa ốc, mua bán căn hộ chung cư, mua bán chung cư, mua bán nhà chung cư, nhà chung cư, thuê nhà chung cư, bán nhà đất, bán nhà đẹp, kinh doanh nhà đẹp, mua bán nhà, mua bán nhà đất, mua bán nhà đẹp, nhà đẹp giá rẻ, bất động sản thiên nhiên, bất động sản xanh, khu nhà xanh, kinh doanh nhà xanh, nhà cây xanh, nhà ở xanh, nhà xanh, tư vấn bất động sản, tư vấn bất động sản xanh, bán bất động sản, Bán Nhà, Bán Nhà Chính Chủ, Bất Động Sản Chính Chủ, bất động sản chính chủ giá rẻ, kinh doanh bất động sản, mua bán bất động sản, nhà đất chính chủ, cung cấp nhà Việt, kinh doanh nhà, kinh doanh nhà đất, kinh doanh địa ốc, mua bán nhà Việt, mua bán địa ốc, mua bán địa ốc Việt Nam, nhà Việt giá rẻ, bán đất nền, cho thuê bất động sản, cho thuê nhà, cho thuê địa ốc, công ty địa ốc, kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà đất, mua bán nhà, mua bán địa ốc, thông tin địa ốc, trung tâm bất động sản, bất động sản, kinh doanh nhà giá rẻ, kinh doanh nhà ở, kinh doanh nhà đất, môi giới địa ốc, mua bán nhà ở, mua bán nhà ở giá rẻ, mua bán nhà đất, nhà đất, tìm nhà đất, dịch vụ nhà đất, Dịch vụ địa ốc, giới thiệu nhà đất, kinh doanh nhà đất, kinh doanh địa ốc, môi giới nhà đất, mua bán nhà đất, mua bán địa ốc, nhà địa ốc, quảng cáo nhà đất, thế giới nhà đất, thế giới địa ốc, thông tin địa ốc,, bán nhà đất, kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà đất, kinh doanh đất nền, mua bán bất động sản, mua bán nhà đất, mua bán đất, mua bán đất nền, mua bán địa ốc, trung tâm địa ốc, đất nền, Bán Nhà, bán nhà cao cấp, bán nhà giá rẻ, kinh doanh nhà giá rẻ, mua bán nhà, mua bán nhà cao cấp, mua bán nhà chất lượng, mua bán nhà ở giá rẻ, nhà giá rẻ, dịch vụ nhà đất, doanh nghiệp kinh doanh nhà đất, kinh doanh nhà đất trực tuyến, mua bán nhà đất, mua bán nhà đất giá rẻ, nhà đất cao cấp, nhà đất online, nhà đất trực tuyến, công ty địa ốc, dịch vụ tư vấn mua bán nhà, dịch vụ tư vấn mua nhà, mua nhà giá rẻ, tư vấn chọn nhà, tư vấn mua nhà, tư vấn mua nhà cao cấp, tư vấn mua nhà giá rẻ, tư vấn mua nhà nhanh, tư vấn địa ốc, Bán đất phường Long Tuyền , Bán đất phường Long Tuyền Bình Thủy , Bán đất đường Nguyễn Văn Cừ , Bán đất đường Nguyễn Văn Cừ Bình Thủy , Bán đất đường Nguyễn Văn Cừ phường Long Tuyền, Bán đất ấp Bình Dương A, Bán đất ấp Bình Dương A Bình Thủy 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

CÁC BÀI MỚI HƠN

CÁC BÀI CŨ HƠN


Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

=======================================.=

CẦN THƠ REAL GROUP 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CẦN THƠ

CẦN THƠ REAL GROUP - DV TƯ VẤN & ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CẦN THƠ

Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

Hotline: 0966.432.769 - Email: canthoreal@gmail.com

website: www.canthoreal.com

Facebook: CanThoReal

 

 .ĐIỀU KHOẢN - CHÍNH SÁCH.

 


Đang truy cập: 5     Trong ngày: 37     Trong tuần: 784    Lượt truy cập: 555839